Annonser

Hot och våld

Var femte advokat i Sverige har utsatts

Mer än var femte advokat har utsatts för någon form av trakasserier och nästan var sjätte har utsatts för hot. Det visar de svenska resultaten av en europeisk undersökning om våld, hot och trakasserier mot advokater.

Enkäten, som är framtagen av CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, skickades ut till alla Advokatsamfundets ledamöter under hösten. Svaren visar att svenska advokater utsätts för trakasserier och hot, men även fysiskt våld i arbetet. 

4,5 procent av Sveriges advokater har utsatts för någon form av fysiskt våld. Av dessa har drygt en tredjedel utsatts vid några tillfällen eller mer regelbundet än så, medan resten utsatts en gång.

16,2 procent av advokaterna har någon gång utsatts för hot som riktats antingen mot advokatens person eller mot advokatens anhöriga. Ännu fler, mer än var femte advokat  (20,7 procent) har utsatts för någon form av trakasserier. Av de advokater som har besvarat enkäten anger 1,1 procent att de utsätts för trakasserier antingen varje månad, några gånger i månaden, varje vecka eller nästan varje dag. Kvinnliga advokater är genomgående något överrepresenterade bland dem som har utsatts för hot, våld och trakasserier.

Trakasserier, hot och våld påverkar arbetsglädjen hos dem som utsätts. Mer än var ­tionde advokat, drygt 13 procent av de svarande, uppger att han eller hon ibland eller oftare funderar på att lämna yrket på grund av de hot de utsatts för. 1,4 procent funderar ofta på att lämna yrket. 

Närmare en tredjedel,  29,7 procent av dem som har besvarat enkäten uppger att våld, hot och trakasserier mot advokater antingen har ökat eller ökat kraftigt under de senaste fem åren.

– Undersökningen visar att advokater i Sverige alldeles  för ofta utsätts för hot och hat med anledning av sitt arbete vilket är oacceptabelt. Det ska bli intressant att se hur situationen ser ut i andra europeiska länder, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, och fortsätter:

– På Advokatsamfundet arbetar vi just nu aktivt med att ta fram ytterligare verktyg för att kunna hjälpa ledamöter som blir utsatta. Vi kommer att återkomma snart om det.

om undersökningen•

Undersökningen genomfördes i form av en enkät som sändes via e-post till alla Sveriges advokater. Svarsfrekvensen blev 33 procent. Samma undersökning har genomförts av de övriga advokatorganisationerna i Europa. Resultatet från hela undersökningen har ännu inte sammanställts.   

Mer information om undersökningens resultat finns på Advokatsamfundets webbplats, advokatsamfundet.se.