Utgivningsplan

Tidskriften Advokaten kommer ut var femte vecka, med uppehåll under sommarmånaderna.

Nr Utgivningsvecka Manusstopp Materialdag annonser
1/2024 v. 5 8 januari 8 januari
2/2024 v. 10 12 februari 12 februari
3/2024 v. 15 14 mars 14 mars
4/2024 v. 20 18 april 18 april
5/2024 v. 25 24 maj 24 maj
6/2024 v. 35 5 augusti 5 augusti
7/2024 v. 40 9 september 9 september
8/2024 v. 45 14 oktober 14 oktober
9/2024 v. 50 18 november 18 november