Behandling av personuppgifter – information enligt dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Dina personuppgifter i form av namn, personnummer, titel, arbetsplats och postadress behandlas i syfte att distribuera din beställda prenumeration av tidskriften Advokaten. Sveriges advokatsamfund, org. nr. 262000-0675, Box 27321, 102 54 Stockholm är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

Ditt namn och din postadress kommer även att behandlas av Sveriges advokatsamfunds personuppgiftsbiträde Åtta.45 Tryckeri AB.

Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke.

Uppgifternas lagringstid

Advokatsamfundet sparar dina uppgifter så länge du vill ta emot tidskriften Advokaten.

Vi tillvaratar dina rättigheter till dina personuppgifter
Du har alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta: info@advokatsamfundet.se.

Om du vill veta mer om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och Advokatsamfundets användning av dem kan du kontakta Advokatsamfundet på info@advokatsamfundet.se eller läsa mer i Advokatsamfundets integritetspolicy.

Om du är missnöjd med Advokatsamfundets behandling är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.