search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 6 2017 Årgång 83
Nr 6 2017 Årgång 83

I fokus

Så ska utvecklingen vändas

Vårdnadstvisterna har både ökat kraftigt och blivit allt mer infekterade. Utvecklingen påverkar framförallt ­barnen negativt som utsätts för stora påfrestningar, men även deras ­vårdnadshavare och  advokaternas ­arbetsmiljö påverkas negativt.

Läs mer

Ledare

Skatteundandragande och advokatens ansvar

I april tillsatte regeringen en utredning som har till uppdrag att se över möjligheterna att införa skyldighet för bland... Läs mer

Gästkrönika

Hemligstämpeln har blivit populär igen

Den tyska säkerhetspolisen är unik på så sätt att den inte får gripa någon på egen hand. Denna för vanliga poliser så... Läs mer

Annons
Annons Annons
Annons Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons

Debatt

Praktisk juridik

Chefredaktören har ordet

En stor och svår prövning börjar

Inte ett, inte tio, inte etthundra, inte ettusen, inte tiotusen, inte etthundra tusen, utan tvåhundra tusen. Så många är de ärenden som Migrationsverket räknar med att avgöra under 2016 och 2017.  Läs mer

Tom  Knutson
Tom Knutson
E-post