Om Advokaten

Tidskriften Advokaten har funnits sedan 1935 och är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom rättsområdet.

Tidskriften Advokaten ges ut av Sveriges advokatsamfund och innehållet speglar advokatkårens yrkesfrågor, utmaningar och utveckling. Rättspolitiska och rättsvetenskapliga frågeställningar speglas på ett tillgängligt plats, och röster från den juridiska världen ställs mot åsikter från politik och kulturliv. Tidskriften innehåller också litteraturtips och recensioner, aktuella kurser och viktiga personnyheter. 

Tidskriften distribueras personligt adresserad till landets samtliga advokater samt till jurister anställda på advokatbyråer. Därutöver går den till domare, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet, liksom till politiska beslutsfattare och medieföreträdare. 

Advokaten är den ledande tidskriften inom rättsområdet och citeras ofta i olika medier. Artiklar ur Advokaten används också frekvent i uppsatser och vetenskapliga framställningar. 

Advokaten finns att läsa som papperstidning och i en egen app. Den publiceras också i sin helhet på webben. Citera gärna, men ange källan!

Ladda ner Advokatens app.