Annonser

Advokatsamfundets styrelses uttalande om läget i Gaza

Advokatsamfundets styrelse gjorde ett uttalande den 7 december med anledning av situationen i Gaza och ett antal svenska advokaters uppmaningar om att samfundet bör uttala sig. Styrelsen konstaterar att Advokatsamfundet har ställt sig bakom IBA:s människorättsinstitut IBAHRI:s uttalande om konflikten, men menar att det inte är samfundets roll eller uppgift att uttala sig som efterfrågas, eftersom det kunde uppfattas som att samfundet ställde sig på endera sidan. Därför avser Advokatsamfundet inte för närvarande att uttala sig ytterligare om situationen.