Annonser

Hej chefer, ni är viktigare än någonsin!

På många advokatbyråer har man i flera år upplevt att unga talanger lämnar advokatbranschen. När Advokatsamfundet har frågat dem som lämnat advokatyrket blir svaren främst svårigheten att förena arbete med familj och allt för mycket stress.

Fokus i denna utgåva handlar om hur de unga på advokatbyråerna ser på sitt arbete, och vad de vill ha för att trivas och orka. Oavsett hur svårigheterna förklaras är alla de intervjuade eniga om att det finns en avgörande faktor för att komma till rätta med de problem som kan finnas: ledarskapet på advokatbyrån.

Så alla ni chefer på advokatbyråerna har en nyckelroll i att få de unga att vilja stanna kvar och blomstra i sin advokatgärning. Det är viktigare nu än kanske någon gång tidigare att ta chefskapet på det allvar som det förtjänar.

Vad som kännetecknar en bra eller dålig chef finns det en hel del att googla på.

Men vad kännetecknar då en bra chef? Ofta brukar det sägas att bra chefer är tydliga, strukturerade, kommunicerar väl och har en förmåga att skapa samarbete på både individ- och gruppnivå. Även egenskaper som klokhet, mod och humor brukar lyftas fram, samt att de är duktiga på att skapa en gemensam och tydlig målbild.

Vad kännetecknar en dålig chef? Återkommande beskrivningar är att dåliga chefer inte håller vad de lovar. De berömmer inte och belönar inte prestationer. De bryr sig inte om sina medarbetare på riktigt. De är passiva i ledarskapet, konflikträdda, undviker att ta beslut och är osynliga i det vardagliga arbetet.

Så alla ni duktiga, engagerade, professionella chefer på advokatbyråer, er uppgift är viktigare än någon gång i arbetet med att skapa den moderna advokatbyrån. Så varför inte gå en kurs i modernt ledarskap för att boosta ledarskapet ytterligare, eller om du redan gått en kurs, varför inte gå en till! 

Tom Knutson
Chefredaktör