Annonser

Ny Head of People and Culture, DLA Piper: Beatrice von Lempruch

”Ledarskapsfrågan är mycket central”

Vilken är den viktigaste faktorn för att attrahera och behålla de talangfulla unga juristerna på advokatbyrån i dag? 
– Vår upplevelse är att det är flera faktorer som samspelar för att attrahera och behålla unga jurister i dag. De jurister som söker sig till oss värdesätter en företagskultur där värderingar och ledarskap väger tungt. Trots att DLA Piper spänner över hela världen arbetar vi för en gemensam kultur som genomsyras av samma värdeord: stötta, samarbeta, våga och överträffa. Ledarskapsfrågan är mycket central – att se varje medarbetare, ge feedback löpande och skapa möjlighet för utveckling. Vi erbjuder bland annat secondments som innebär att medarbetaren har möjlighet att arbeta hos en klient eller i något annat land där vi har kontor. Det är populärt. Vidare är hållbarhet en viktig och självklar faktor för många jurister. För att bidra till en hållbar omställning i samhället arbetar vi bland annat genom vår globala plattform med innovationsprojekt och hållbarhet utifrån såväl ett individperspektiv som ur ett miljö-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.