Annonser

Ung på byrån: Edith Gunnarsson

”Ett gott arbetsklimat är oerhört viktigt”

Biträdande juristen Edith Gunnarsson är övertygad om att det goda arbetsklimatet på byrån också lämnar spår i rådgivningen till klienterna.

Vad är det bästa med arbetet på TM & Partners?
– Helt klart lagandan och stämningen i kombination med den juridiska kompetensen. Att arbeta med så drivna kolleger och spännande ärenden är extremt motiverande. Att vi är en mellanstor byrå gör att vi är tillräckligt få för att kunna umgås mellan verksamhetsgrupperna, men tillräckligt många för att kunna ta oss an större projekt. Jag är säker på att ett gott arbetsklimat är oerhört viktigt inte bara för vår del utan även för att det speglar av sig i det arbete vi gör till våra klienter.  

Vad är det svåraste?
– Den juridiska metoden är ju något man har med sig från utbildningen, men att omsätta det teoretiska till praktiken är något nytt och kan absolut vara en utmaning i början. Som tur är så är alla otroligt hjälpsamma och det finns alltid någon att bolla med. 

Har du någon förebild i din juristgärning?
– Jag skulle inte säga att jag har någon specifik förebild utan snarare att jag inspireras och motiveras på olika sätt av de jag jobbar med eller på annat sätt möter i vardagen.

Du har förutom din examen i Uppsala också studerat juridik vid Queen’s University i Kanada. Hur skiljer sig utbildningarna åt mellan länderna?  
– Min uppfattning är att det skiljer sig en hel del. Bland annat är en skillnad att Kanadas juristutbildning endast är 3 år till skillnad mot Sveriges 4,5 år. Undervisningen där är också mycket mer lärarledd än vad den är här och bygger till stor del på långa föreläsningar. I Uppsala är i stort sett all undervisning i form av seminarier med casebaserade uppgifter där studenters deltagande står i fokus. En annan skillnad är att betygssystemet i Kanada har många fler steg där endast en viss andel av studenterna kan tilldelas varje betyg. Givetvis finns även många likheter och för- och nackdelar med båda utbildningar, men efter att ha studerat i Kanada känner jag en extra tacksamhet över Uppsalas utbildning då jag tror att mer studentdeltagande gynnar en i arbetslivet.