Annonser

Månadens advokat

Passionen driver Viviénne

Advokat Viviénne Dahlstrand är delägare i Trägårdh Advokatbyrå i Malmö och arbetar med bolagsrätt, hyres- och fastighetsrätt samt entreprenadrätt. Hon är också sekreterare i Södra avdelningen. 

Du är både advokat och civil­ekonom. Vad tillför den extra utbildningen i ditt arbete med affärsjuridik? 
– Jag är en utpräglad naturvetare som har ett stort intresse för siffror och samband och som verkligen utmanas av att förstå och följa mina klienters verksamheter. Efter att ha läst några terminer ekonomi valde jag att börja läsa juridik parallellt eftersom jag blev alltmer intresserad av att förstå de legala ramverken för bolag. I arbetslivet i dag upplever jag att ett makroperspektiv på ärenden, där andra aspekter än enbart de juridiska beaktas, gör att man på ett bättre sätt kan stötta klientbolagen med fler infallsvinklar och genom många olika faser. 

Enligt din byrås webbplats talar du en hel rad språk. Hur kommer det sig att du är en sådan polyglott? 
– Mitt intresse för språk väcktes tidigt, genom resor och genom en insikt om att kommunikationen når helt andra nivåer när man pratar med människor på deras eget språk. Jag läste internationella ekonomprogrammet på tyska och franska eftersom jag ville arbeta gränsöverskridande, primärt mot dessa länder, och förstod att affärer bygger på förtroende och förtroende byggs av kommunikation. Intresset att behärska fler språk gjorde att jag fortsatte med fler språkstudier. Franska, spanska och italienska var naturliga studieval eftersom de är närbesläktade med rumänska som är mitt modersmål. Språken är, genom många internationella klienter, ständigt närvarande i mitt yrkesliv vilket jag är så glad för.

Vad ger ditt engagemang i Södra avdelningen? 
– Väldigt mycket, i form av kontakter inom alla rättsområden men även över hela Sverige och utomlands. Jag tycker om att engagera mig i det jag anser är viktigt och det är essentiellt för mig att försöka bidra till en stabil och stark advokatkår. Styrelsearbetet i Södra avdelningen är oerhört trevligt på grund av ledamöter och suppleanter i styrelsen som både geografiskt och kompetensmässigt kompletterar varandra väl. Det finns dessutom ett stort intresse för att uttrycka synpunkter och engagera sig i Södra avdelningen vilket gör det särskilt givande att vara med och utveckla kontakt­ytor, mötesplatser och forum för våra ledamöter i Skåne och Blekinge.

Du är delägare i Trägårdh, sekreterare i avdelningsstyrelsen, har andra styrelseuppdrag och tycks vara med överallt. Under utbildningen läste du 729 poäng (drygt 12 års heltidsstudier) på sju år. Hur hinner du egentligen med? 
– Jag är en person som drivs av verklig passion för det jag väljer att ta mig för. Ja, jag läste många poäng under mina studieår i Lund men jag upplevde det inte som belastande eftersom jag hela tiden kände ett starkt och genuint intresse för mina utbildningar och de kurser jag läste. Dessutom var jag väldigt engagerad i Lundaekonomernas kår och i flera nationer. Studietiden blev därför minst sagt variationsrik och underhållande. 

– Mitt arbetsliv har präglats av samma passion för att hela tiden sträva mot att arbeta med det jag vill på den byrå där jag vill vara, med kolleger som jag gläds av att träffa varje dag. Naturligtvis är det mycket jag hade fått avstå ifrån om jag inte haft en outtröttlig support från min man. Den är jag obeskrivligt tacksam för. Likaså för föräldrar, svärföräldrar och min syster som kontinuerligt erbjudit och fortfarande erbjuder ett fantastiskt stöd för att få familjelivet att gå ihop på ett smidigt och bra sätt. Förhoppningen är nu att mina tre barn inspireras av att jag ständigt påpekar vilket roligt jobb jag har och att de också väljer yrke och engagemang utifrån passion! 

Under vinjetten Månadens advokat intervjuar vi en advokat som på något sätt är aktuell. Månadens advokat är inte en utmärkelse eller hedersbetygelse.