Annonser

Medierna

”Missbruket av polisarrest håller inte för en rättsstat” 

Staten kränker enskildas rättigheter och bryter mot reglerna för hur länge någon får hållas i arrest. Det skrev advokaterna Niklas Dahlbeck, Mikael González och Abraham Zeito på DN Debatt den 22 december. De tre brottmålsadvokaterna pekade i debattinlägget på hur allt fler misstänkta som häktats i dag får tillbringa långa tidsperioder i arresten, vilket strider mot gällande regler. 

Advokaterna avslutar artikeln: ”Med ökad repression och ökad övervakning bör ökade krav också ställas på staten att hålla sig till spelreglerna. Som läget är just nu finns det inga konsekvenser av att staten regelbundet bryter mot enskildas rättigheter.” 

Nämndemannen lyfter skrift från Advokatsamfundet
Nämndemän utgör som domare en viktig del av den svenska rättsstaten. Men vad är egentligen en rättsstat? Det frågades retoriskt i 2023 års sista utgåva av tidningen Nämndemannen, utgiven av Nämndemännens riksförbund.  Bra svar på frågan finns, enligt tidningen, att hitta i Advokatsamfundets skrift Slå vakt om rättsstaten. Tidningens läsare får tipset att gå in på Advokatsamfundets webbplats och ladda ner skriften.