Annonser

Notiser Aktuellt

Åklagare speeddejtade författare

Åklagarmyndigheten satsade på folkbildning när man i slutet av november inbjöd till en konferens för deckarförfattare. Konferensen inleddes med en föreläsning av seniore åklagaren Andreas Nyberg från Umeå, som berättade om en förundersökning han bedrivit. Andreas Nyberg redogjorde också för vilka olika överväganden som kan behöva göras, och vilka beslut som måste fattas av åklagaren under en brottsutredning. 

Efter föreläsningen fick Åklagarmyndighetens olika så kallade medieåklagare ansvar för varsitt ämne. Författarna fick möjlighet att sätta sig ner och ställa frågor om respektive ämne, liksom att bolla idéer och resonera med åklagarna om rimligheten i olika tänkta scenarier i kommande böcker. 

 

Veja och Joy gör skillnad på häktet

Veja beskrivs som en svart, energifylld flat coated retriever som älskar lek och bus, medan den gula labradoren Joy i stället är lugn och vänlig. De båda arbetar som terapihundar på häktet i Luleå, med uppdraget att skapa trygghet och glädje i en tillvaro som annars är tuff för många. 

”Hundarna skapar en fantastisk stämning. Att få klappa en mjuk päls och få göra lite trix gör både klienter och personal lyckliga”, säger Vejas matte Anna Brännvall på Kriminalvårdens webbplats. Ytterligare två terapihundar för häktet är nu under utbildning.

 

Vinge-kampanj nominerad till reklampris 

Advokatfirman Vinges satsning på att inkludera jämställdhet i sin due diligence, ”Dude Diligence”, är nominerad till reklampriset 100-wattaren. Dude diligence ställs i tävlingen mot sex andra kampanjer i kategorin 100-fattaren, med fokus på hållbarhet.  Vinge beskriver själva Dude diligence som ett sätt att ”ge konkreta verktyg för jämställdhet i näringslivet” och skapa förändring.

 

Klamberg blir senior fellow

Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, har utnämnts till Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council’s Strategic Litigation Project, vars syfte är att bidra med nytänkande kring hur regeringar och praktiker kan använda juridiska verktyg för att främja mänskliga rättigheter och ansvarsskyldighet runt om i världen.

 

Hardenberger får postdok

Alexander Hardenberger, biträdande jurist på Mannheimer Swartling i Malmö, har tilldelats bidrag för en anställning som postdoktor från Institutet för rättsvetenskaplig forskning i två år avseende projektet ”Haltande rättskipning”.

Alexander Hardenberger disputerade i december vid Lunds universitet med avhandlingen ”Åberopsbörda i dispositiva tvistemål – En civilprocessuell studie i anslutning till 17 kap. 3 § andra meningen RB”.