Annonser

Ny advokat: Helena Colliander

Tillbaka som advokat efter 13 år

Några år som bolagsjurist på Peab blev 13, men den 7 december återinträdde Helena Colliander i Advokatsamfundet.

Du har återinträtt i Advokatsamfundet efter 13 år i byggsvängen. Hur kommer det sig att du nu valt att återvända?   
– Min plan var redan från början att arbeta som bolags­jurist i några år för att därefter återgå till advokatbyrå. Men jag trivdes väldigt bra på Peab. Där fick jag en möjlighet att arbeta med intressanta och utmanande frågeställningar hela tiden, vilket gjorde att ”några år” blev 13 år. Nu har jag hunnit vara på Setterwalls sedan oktober, vilket känns väldigt bra, och det är inspirerande att vara tillbaka som advokat igen.    

Vad tar du med dig till advokatbyrån från åren på Peab?   
– Förutom att jag har fått en stor förståelse och kunskap av bygg- och anläggningsbranschen, så är det väl framför allt betydelsen av att kunna lämna konkreta råd som är praktiskt användbara och att utgå från klientens affärsmässiga nytta.     

Är det något du kommer att  sakna från tiden som bolags­jurist?   
– Det är nog mest mina kolleger och att det har varit väldigt stimulerande att arbeta tillsammans med engagerade och kunniga personer i andra funktioner.  

Du arbetar med entreprenadrätt. Vad är speciellt med det området?   
– Det som är speciellt med entreprenadrätten i förhållande till andra rättsområden är att det i flera avseenden inte är reglerat i lag, utan i stället används olika standardavtal, såsom till exempel AB/ABT eller FIDIC. Detta gör att det inte sällan kan uppstå tolkningsfrågor som kan leda till en del problem eller tvister i projekten.