Annonser

Svenska advokater anmäler Israel till ICC för folkmord

Arton svenska advokater deltar i en kollektiv anmälan mot Israels ledning till Internationella brottmålsdomstolen ICC.

Ett team av advokater under ledning av Gilles Devers, fransk advokat från Lyon, lämnade i november 2023 in en anmälan till Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som gäller Israels statsledning. 

Enligt anmälan har den israeliska statsledningen gjort sig skyldig till folkmord och brott mot mänskligheten genom Israels attacker mot Gaza efter den 7 oktober 2023. Omkring 600 advokater från olika länder över världen står bakom anmälan tillsammans med 160 civilsamhällesorganisationer. Bland advokaterna finns 18 svenska advokater.(1) 

Dessutom har fem stater lämnat in anmälningar mot Israel till ICC: Sydafrika, Bangladesh, Bolivia, Komorerna och Djibouti.

Advokaternas anmälan, som har lämnats till ICC:s åklagare, innehåller en begäran om att en arresteringsorder ska utfärdas för bland andra Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

”Resultatet som vi, övriga advokater, länder och organisationer vill uppnå är ett Israels statsledning hålls ansvarig för de fruktansvärda brott de har begått och alltjämt begår mot den palestinska befolkningen i Gaza. I första hand är det viktigt att en arresteringsorder utfärdas för de ansvariga i Israels statsledning”, skriver de 18 svenska advokaterna i ett e-postsvar till Advokaten.

Att personer eller organisationer skickar information till ICC om påstådda brott medför inte med automatik att ICC tar upp ett mål. ICC:s åklagare underkastar anmälningarna en noggrann analys.

I nuläget bistår advokaterna med att samla in vittnesmål från offer och deras anhöriga i syfte att visa för ICC vilka brott som begåtts. Enligt advokaterna är materialet omfattande, eftersom det finns hundratusentals människor som räknas som målsägande.

”Vi anser det vara vår skyldighet som advokater att verka för att mänskliga rättigheter upprätthålls. Det är tydligt att det finns ett stort behov av advokater som på ideell basis engagerar sig för att det palestinska folket ska få upprättelse och för att rättvisa ska skipas – och främst för att folkmordet ska upphöra”, skriver de 18 svenska advokaterna.

De svenska advokaterna som medverkar i anmälan till ICC är kritiska mot hur Sveriges advokatsamfund har agerat i fråga om konflikten i Gaza: ”Vi anser det mycket beklagligt att Advokatsamfundet har vägrat fördöma Israels aggressioner mot den palestinska civilbefolkningen eller att i övrigt verka för att mänskliga rättigheter i Gaza och på Västbanken upprätthålls. Vi ställer oss frågande dels till Advokatsamfundets uttalande den  7 december 2023 gällande situationen i Gaza [se notis – red. anm.], dels till Advokatsamfundets vägran att ställa sig bakom IBAHRI:s uttalande den 22 december 2023 med fördömande av Israels agerande [läs om IBAHRI:s uttalande i notis – red. anm.]”, skriver de 18 advokaterna.

  1. De svenska advokaterna är Wissal Abdallah, Selma Alami, Mayssam ­Baaken, Tomas Fridh, Katarina Bagavac Andhill, Esra Akay Ranestål, ­Shirin Rizwand, Reem Matlak, Anna Roth, ­Katrin Jack, Sara Elofsson, Emma ­Bshara Dyrén, Malin Dahl, Canela Skyfacos, Sandra Gustafsson, Clas Jörgensen, Ali Kassim och Anna Sofia Vikström.

Fakta ICC

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) inrättades genom Romstadgan 2002 som en internationell domstol för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. De länder som har ratificerat Romstadgan ger ICC rätt att åtala personer för brott begångna under ländernas jurisdiktion. Palestina, men inte Israel, har ratificerat Romstadgan. Därmed har ICC jurisdiktion över både brott begångna av Hamas­medlemmar i Israel och av israeler i Gaza.