Annonser

Notiser Världen

Sydafrika anmäler Israel till ICJ för folkmord

Sydafrika anmälde i december Israel till Internationella domstolen (ICJ) i Haag. Sydafrika hävdar att Israel har brutit mot FN:s folkmordskonvention i relation till palestinierna i Gaza. I sin anmälan begär Sydafrika också att ICJ beslutar om interimistiska åtgärder för att skydda palestiniernas rättigheter enligt folkmordskonventionen och att säkerställa att Israel följer sina förpliktelser enligt konventionen.  Förhandlingar i målet inleddes inför ICJ i Haag den 11 januari.

CCBE ger stöd åt fängslad advokat

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, uppmärksammar den belarusiske advokaten Maksim Znak, som är dömd till 10 års fängelse av belarusisk domstol efter att ha lämnat juridiskt biträde åt presidentkandidater i opposition till regimen i Belarus. Maksim Znak greps 2020 och dömdes 2021, efter en rättegång bakom lyckta dörrar, till fängelse för ”krav på åtgärder med syfte att skada den nationella säkerheten”, ”stämpling till att gripa statsmakten” och ”skapande av en extremistgruppering”.

Utlandsadvokater i England kan tvingas ta språktest tidigare

Solicitors Regulation Authority (SRA), som registrerar och övervakar advokater med titeln solicitor i England och Wales, föreslår att engelskt språktest för advokater som har auktoriserats utomlands tidigareläggs. I dag begär SRA bevis om språkfärdigheter först när en registrerad utländsk advokat söker advokatlicens.

När Storbritannien var med i EU, hindrade EU-regler krav på språktest innan utlandsadvokater registrerades. Men nu vill SRA införa krav på språktest före registreringen. Att göra språktestet kostar 200 brittiska pund.

Källa: Law Society Gazette 

IBA lanserar verktyg för mångfald

Den internationella advokatorganisationen IBA har lanserat ett verktyg för mångfald och inkludering: Diversity and Inclusion (D&I) Toolkit. D&I Toolkit är en uppsättning kostnadsfria riktlinjer med syfte att hjälpa advokatbyråer att arbeta in kärnprinciper för mångfald och inkludering i sina organisationer. Projektet startade som ett initiativ från IBA:s europeiska region­forum för mångfald och inkludering. Det har utökats för att säkerställa att det fungerar globalt i olika jurisdiktioner.