Annonser

Bransch

Cirio tecknar juristavtalet

Den affärsjuridiska byrån ­Cirio blev i december den andra advokatfirman som anslöt sig till kollektivavtalet juristavtalet. 

Från och med den första december 2023 är Cirio, med omkring 130 medarbetare vid kontoret i Stockholm, anslutet till juristavtalet. Cirio hade redan tidigare kollektivavtal sedan ett par år. Men efter diskussioner med facket Akavia och arbetsgivarorganisationen Almega under hösten valde byrån att ansluta sig till juristavtalet, som förhandlades fram för ett par år sedan. 

– Vi valde redan 2019 att omfattas av kollektivavtal då vi känner att det är en bra bas och trygghet för våra medarbetare. Nu när juristavtalet togs fram så kände vi att det var självklart att gå över till det då det är anpassat efter vår bransch och bättre speglar vårt sätt att arbeta, berättar Karolina Kranberg, HR-chef på Cirio. 

Jens Jansson, förhandlare på Akavia, var med i diskussionerna med Cirio. 

– Vi har tillsammans med Almega skapat ett kollektivavtal som vi vill ska attrahera byråerna och deras medarbetare. Vi försöker etablera det via dialog, säger han, och tillägger att Akavia inte söker konflikt för att driva igenom kollektivavtal. 

Juristavtalet är speciellt framtaget för just advokat- och jurist­byråer och den särskilda situation som råder där. Avtalet slår fast en lägstanivå, men sätter inga hinder för att enskilda advokatbyråer har mer generösa villkor för exempelvis semestrar och föräldraledighet. 

Jens Jansson är väl medveten om att många advokatbyråer har anställningsvillkor som går utöver jurist­avtalets krav. Men han vill peka på att kollektivavtal ändå kan ge fördelar för byråerna. 

– I vår dialog med Cirio har vi uppfattat att kollektivavtal av många klienter ses som en viktig hållbarhetsfråga, en kvalitetsstämpel som man väger in när man handlar upp tjänster, säger han. 

Dessutom är intresset för just hållbarhet och därmed även fackliga frågor många gånger stort hos yngre medarbetare, tillägger Jens Jansson, som tror att kollektiv-
avtal därmed kan vara en fördel i konkurrensen om talangerna. 

Även Karolina Kranberg ser flera fördelar med det nya avtalet. 

– Kollektivavtal skapar en standard på hur arbetsgivare ser på sina medarbetares rättigheter och skyldigheter, även om vi har villkor och förmåner som på det stora hela är mer långtgående än vad som följer av kollektivavtalet. Ett kollektivavtal ger också medarbetarna bra möjligheter att påverka arbetsplatsen vid större förändringar och skapar involvering, säger hon. 

Akavia för nu samtal om juristavtalet med några advokatbyråer, och Jens Jansson upplever att det finns ett intresse för juristavtalet i branschen. 

– Men advokatbranschen har en tradition av att inte ha kollektivavtal, och vi var från början klara över att detta skulle ta tid, säger han.

Om juristavtalet

Juristavtalet tecknades av Akavia och Almega Tjänsteföretagen 2022 och är specifikt anpassat för jurist- och advokatbyråers verksamhet. För arbetstagarna innebär avtalet bland annat en sjätte semestervecka som kompensation för eventuell övertid, föräldralön som fyller ut föräldrapenningen från Försäkringskassan samt sjuklön som fyller ut sjukpenningen från Försäkringskassan. I avtalet regleras också lönerevisioner och arbetsvillkor.