Annonser

Advokater förklarar arvoden

De samlade arvoden som listas på mediernas topplistor är inte lön utan intäkter. Inte heller kan en ensam advokat arbeta in alla de timmar som listorna redovisar, påpekade advokaterna Joel Apitzsch och Jonas Granfelt i en intervju publicerad på Advokatsamfundets webbplats i januari.

Listorna över de bäst betalda försvararna respektive måls­ägandebiträdena på juridiska webbplatser är numera tradition. Listorna, som bygger på statistik från Domstolsverket, dök även i år upp i mitten av januari. 

Advokatsamfundet passade på att informera och intervjua advokater om arvodena i anslutning till att listorna pub­licerades. På samfundets webbplats publicerades en utförlig intervju med brottmålsadvokaterna Joel Apitzsch och Jonas Granfelt. De båda förklarar där att de ersättningar som syns på listorna inte speglar en persons arbete, utan snarare en gemensam arbetsinsats från den förordnade advokaten och dennes kollegor.

– I de brottmål där ersättningarna är som högst är det oftast inte möjligt för den förordnade advokaten att genomföra allt arbete själv, säger Joel Apitzsch.

De båda advokaterna för­klarar att substitution, alltså att någon annan får utföra delar av uppdraget, ofta är nödvändig och dessutom ofta initieras av polisen och domstolarna.