Annonser

Upptäck nya advokaten.se

2023 fick papperstidningen en ansiktslyftning. I december kom turen till webbplatsen, som nu fått ny och mer flexibel form.

I och med 2023 års sista utgåva fick tidskriften Advokaten nytt utseende. Den nya formen på webben speglar papperstidningens. Ett exempel är olika färger för olika avdelningar i tidningen, som syns i vinjetter och faktarutor. 

En viktig nyhet är att Advokatens startsida har blivit mer flexibel. Redaktionen kan nu lyfta fram olika artiklar överst på sidan och väcka intresse för nya saker. Startsidan har också fått mer bilder, som förhoppningsvis ska locka till klick och läsning. Ny på startsidan är också puffen Inblick, där redaktionen kan tipsa om kommande nummer, ställa frågor till läsarna eller berätta mer om sitt arbete. 

På Advokatens webbplats publiceras, precis som tidigare, allt material som finns i den tryckta tidningen. Sedan mitten av 2023 kan Advokaten dessutom läsas i en app, med alla artiklar praktiskt förpackade. Inget lösenord behövs, utan allt ligger öppet.

Papper eller digitalt – du väljer!

 Sedan en tid tillbaka finns en teknisk lösning på plats i Advokatsamfundets medlemsdatabas, som tillåter advokater och biträdande jurister att välja hur de vill få Advokaten: både digitalt och som papperstidning, eller bara digitalt.

Det finns också möjlighet för den som vill att få tidskriften skickad till hemadressen i stället för till advokatbyrån, allt för att underlätta för dig som läser Advokaten att få den till dig på just det sätt som du önskar.

 Den som vill avstå från papperstidningen eller få den till hemadressen kan kontakta Advokatsamfundets registratur, e-post registrator@advokatsamfundet.se. Det går också bra att låta en administratör avbeställa för flera personer på byrån vid ett och samma tillfälle.