Annonser

Många problem med föreslagna processreformer

Domstolsverkets olika förslag om förändringar i processen i de allmänna domstolarna har stora brister. Det framkom vid ett frukostseminarium den 21 maj. 

Vid seminariet presenterade advokaterna Niklas Dahlbeck, Marin Wallin och Kristoffer Ribbing, som alla deltagit i arbetet med Advokatsamfundets remissvar, förslagen samt samfundets syn på dem.

I promemorian föreslås bland annat utvidgade möjligheter att låta parter, ombud, vittnen och även rättens ledamöter medverka i ett sammanträde i domstol via videolänk. Fler mål ska också kunna avgöras utan nämndemän.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritiskt mot flera av Domstolsverkets förslag. En grundläggande kritik från samfundet, som också återkom från flera andra tunga remissinstanser, var att de föreslagna förändringarna är allt för dåligt utredda, och behöver utredas grundligt.