Annonser

Fyra samebyar stämmer staten

Med Girjasdomen i ryggen går nu ytterligare fyra samebyar till domstol och kräver ensamrätt till jakt och fiske inom byarnas områden. 

De fyra samebyarna Ran, Sirges, Unna tjerusj och Baste čearru har alla inlämnat varsin stämningsansökan mot den svenska staten. Samebyarna hävdar i stämningsansökningarna, i enlighet med Girjasdomen, ensamrätt till att upplåta småviltsjakt och fiske inom sitt respektive område.

I Girjasdomen 2020 slog Högsta domstolen fast att same­byn Girjas ensam har rätt att upplåta småviltsjakt och fiske inom sitt område. De fyra same­byarna företräds av advokaterna Peter Danowsky och Sara Fall på TIME DANOWSKY Advokatbyrå.