Annonser

Notiser Världen

Advokater granskas efter TV-program

Två danska advokater granskas nu av det danska advokatsamfundets styrelse, sedan de i en dokumentärserie på danska TV2 tycks ge råd till gängkriminella om hur de kan utforma sin brottsliga verksamhet.

I serien Den sorte svane (Den svarta svanen) wallraffar en jurist i ett kriminellt nätverk. Advokaternas uttalanden är filmade med dold kamera. 

Det danska advokatsamfundets ordförande Martin Lavesen säger, efter att ha sett klipp från serien, att han finner det han sett oroande. Styrelsens granskning kan komma att utmynna i ett ärende hos Advokat­nævnet, den danska motsvarigheten till ­disciplinnämnden. 

 

Allt fler avrättas 

Antalet avrättningar steg under 2023 till den högsta nivån på nästan ett decennium, med en kraftig ökning i Mellanöstern. Detta enligt organisationen Amnesty International, som i maj släppte sin årliga rapport om den globala användningen av dödsstraffet. Under 2023 utfördes 1 153 avrättningar, vilket innebär en ökning med mer än 30 procent från 2022. Då är inte de tusen­tals avrättningar som tros ha utförts i Kina under samma period inräknade. 

 

Östater vann klimatmål

Den internationella rörelsen för klimaträttvisa har vunnit ännu en seger. Det är nio små östater som drivit en talan i Internationella havsrättsdomstolen (ITLOS). Domstolen fastslog att utsläpp som påverkar klimatet också utgör havsföroreningar, och att alla stater som anslutit sig till FN:s havsrättskonvention måste göra mer för att skydda världens hav från klimatförändringar. Rika länder måste enligt domstolen minska sina utsläpp snabbare än utvecklingsländerna.

 

Advokatstrejken fortsätter

De norska advokaterna fortsätter att strejka för bättre rättshjälp. För att inte enskilda ska drabbas allt för hårt har dock advokater som företräder barn i de så kallade barnahusen nu återupptagit arbetet. Fortfarande vägrar advokater i ett antal domsagor att ta mål som rör hemlig kommunikationskontroll.

 

Advokater i upprop om Gaza

”Som jurister kan vi inte acceptera att den humanitära katastrof som nu pågår mitt framför oss får fortgå.” Det skrev 260 advokater, jurister och juriststudenter i en debattartikel på Dagens Juridik om situationen i Gaza. 

I artikeln manade debattörerna till ett omedelbart eldupphör från Israels sida, detta för att skydda civilbefolkningen i Gaza som lider svårt av kriget. Skribenterna kritiserade också att Advokatsamfundet inte tagit tydlig ställning för ett eldupphör. 

 

EU avslutade process mot Polen

EU har avslutat det så kallade artikel 7-förfarandet mot medlemslandet Polen. Förfarandet inleddes sedan Polens förra regering på olika sätt försökte begränsa rättsväsendets oberoende, något som EU ansåg stred mot unionens grundläggande värden. Efter ett regeringsskifte har dock flera åtgärder vidtagits för att återställa oberoendet, vilket fått kommissionen att lägga ner förfarandet.