Annonser

Det värdefulla med att byta kurs och yrke

Bliv vid din läst. Var inte en hoppjerka. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Man vet vad man har, men inte vad man får. Det svenska språket, liksom många andra, har åtskilliga talesätt för att det kan vara dåligt att byta arbete.

Några som inte lyssnat till talesätten möter du i Fokus, läs mer på s. 24. Två är före detta poliser, Mia Falk och Jesper Lange, en tidigare åklagare, Eleonora Johansson, och en lagman, Charlotta Riberdahl. I dag är samtliga verksamma på advokatbyråer. 

Efter många år i ett visst yrke är det naturligt att det kan kännas både osäkert och pirrigt att välja en ny yrkesbana. Ändå kan det faktiskt vara vad många just behöver för att utvecklas såväl professionellt som privat. Ett byte kan leda till ökad arbetsglädje och en återupptäckt nyfikenhet. De intervjuade i denna utgåva beskriver också hur lyckat bytet till advokatvärlden varit med både en ökad frihet och ett stärkt oberoende.

Att våga bryta upp är inte bara betydelsefullt för individen såväl personligt som professionellt. Även advokatbyråerna, klienter och rättsväsendet är vinnare. I takt med den ökade rörligheteten mellan olika juristyrken ympas nya kunskaper och erfarenheter fram och tillbaka, och på sikt kan det leda till en ökad respekt för varandras uppdrag och roller. Något som inte är minst önskvärt i tider då många vittnar om misstro i rättssalarna mellan yrkeskårerna.

Trevlig sommar!

Tom Knutson
Chefredaktör