Annonser

Månadens advokat: Ulrika Borg

Spännande, utmanande och roligt att arbeta i disciplinnämnden

Ulrika Borg, brottmålsadvokat i Stockholm, valdes till ledamot av Advokatsamfundets disciplinnämnd 2020. Nu har hennes fyraåriga mandatperiod löpt ut, och hon slutar i nämnden.

Under vinjetten Månadens advokat intervjuar vi en advokat som på något sätt är aktuell. Månadens advokat är inte en utmärkelse eller hedersbetygelse.

Vad har arbetet i disciplinnämnden givit dig?
– Det har varit spännande, utmanande och framför allt väldigt roligt att få delta i disciplinnämndens arbete. Arbetet i nämnden har inneburit att jag har fått tillfälle att lära känna, lyssna och lära av advokater som verkar inom andra juridiska områden än brottmål. Det har ökat min förståelse för kollegorna inom deras områden.

Vad har förändrats under dina fyra år i nämnden? 
– Jag och kollegan Staffan Bergqvist, tidigare ledamot i nämnden, håller kursen Försvararen, restriktioner och advokatetiken. Eftersom Staffan var med i nämnden flera år innan jag kom med, så har vi en gemensam bild att vissa av de beslut som tidigare har meddelats vad gäller försvarare sannolikt inte skulle vara desamma i dag. Nämndens praxis har skärpts. Försvarare som anmäls är i minoritet i jämförelse med andra advokatområden. Men eftersom vi är mer medialt bevakade, kan man tro att det bara är försvarare som bryter mot etikreglerna – så är det inte.

– Advokatetiken är densamma för alla olika områden vi advokater arbetar inom. Men självklart utvecklar vi ett hantverk som skiljer sig åt mellan de olika områdena där advokater jobbar. Därför är det så bra att nämnden består av ledamöter inom olika discipliner. Man tar hjälp av varandra kring hur man ”brukar göra”. På mötena i plenum varje månad förs samtal där det är högt i tak. Vi alla har möjlighet att ha synpunkter. Det är inte ovanligt att man hemma på kammaren vid inläsning av ärendet kommer fram till en sak, men under diskussionerna på plenum ändrar man uppfattning – just därför att någon som kan hantverket inom det enskilda området belyser situationen.

Vad kommer du att sakna från arbetet i nämnden?
– Det jag kommer att sakna mest är kontakten med kollegorna och de allmänna representanterna. Man ser alltid fram emot mötena både i prövningsavdelningarna och i nämnden.

Är det någonting som har överraskat dig?
– Det som överraskade mig i början var att det är ett omfattande material som man ska gå igenom inför varje möte med prövningsavdelningen och med nämnden. Många ärenden omfattar ett stort antal sidor, och det tar förhållandevis lång tid att förbereda sig. Positivt överraskad blev jag av att advokaterna och de allmänna representanterna i nämnden är kunniga, ödmjuka och mycket trevliga människor.

Hur mycket tid tar arbetet?
– Varje månad har jag lagt en helg för inläsning av det aktuella materialet inför mötet, en halvdag för möte i prövningsavdelningen och en heldag för möte i nämnden. Sedan tillkommer övrigt arbete som genomgång inför justeringar och skrivande av eventuell skiljaktig mening. Om man är referent vid inställelseärenden skriver man beslut. 

Hur ska man få fler advokater att engagera sig i samfundets arbete?
– Att Advokatsamfundet är en organisation där vi alla är en del innebär att det är några som är beredda att ställa upp, medan andra förlitar sig på att allt löser sig och att andra kommer sköta jobbet. Om vi var fler advokater som engagerade oss skulle arbetsbördan kunna fördelas bättre. För oss försvarare är det redan svårt att få ihop jobbet, familjen och mycket annat på grund av korta tidsfrister, spring mellan förhör, rättegångar och möten. Men är vi fler som hjälper till, går det att fördela arbetet. Och då blir det mindre arbete för var och en.