Annonser

Advokatsamfundets familjerättsdag

Svåra avvägningar präglar familjerätten

”Barn och arv kan trigga det värsta hos människor”. Anna Rosenmüller, rådman och särskild familjemålsdomare vid Södertörns tingsrätt, pratade under Advokatsamfundets familjerättsdag om de starka känslor som ofta präglar familjemål.

– De familjemål vi har är ofta tunga. Det är inte ovanligt med påståenden om våld, missbruk och övergrepp av olika slag, liksom bortföranderisker, sa Anna Rosenmüller under sin föreläsning på Advokatsamfundets familjerättsdag den 26 april. 

Vad som är barnets bästa innebär ofta svåra avvägningar. Bedömningarna ska ske utifrån faktiska omständigheter, vilket kan handla om allt från orosanmälningar till påståenden om våld. Anna Rosenmüller betonade att det inte finns någon straffrättslig oskuldspresumtion i familjemål, och att allt som kan indikera att ett barn far illa ska komma fram. 

– Nya uppgifter från barnet om våld kan exempelvis bero på att man inte vågade berätta om det tidigare, eller så kan det bero på påverkan. Det går inte att säga utifrån förhöret utan det måste finnas andra omständigheter som man kan dra slutsatser ifrån, menade hon.

Fallet med den 8-åriga pojken Tintin, som dödades av sin pappa under en pågående vårdnadstvist, är ett djupt tragiskt exempel på hur svårt det är att göra riskbedömningar.

– Det system vi har när tingsrätten gör prognoser är långtifrån vattentätt. Men det är ändå den mest rättssäkra process som finns.

För att undvika ett ständigt processande skulle Anna Rosenmüller vilja se några nya processregler, såsom en ”karenstid” innan man kan väcka talan på nytt om det inte finns några nya omständigheter. Hon önskade också ett större utrymme för domare att besluta om skriftlig handläggning. Hon gav exempel på ett fall där mamman hade ansökt om ensam vårdnad för sina barn. Pappan satt på anstalt och avtjänade ett flerårigt fängelsestraff för grova våldsbrott mot mamman och barnfridsbrott, och skulle utvisas efter avtjänat straff – men krävde trots det ensam vårdnad.  

– Jag upplever ibland att vi på tingsrätten blir en del av fortsatta trakasserier när vi måste sätta ut detta till muntlig förberedelse.

Med hänsyn till den hotbild som kan finnas mot advokater i familjemål riktade Anna Rosenmüller en tydlig uppmaning till åhörarna.

– Barn och arv kan trigga det värsta hos människor. Om ni upplever en hotbild är det viktigt att ni ringer till tingsrätten så ser vi till att boka en förhandlingssal i stället för ett litet sammanträdesrum. Det är väldigt viktigt.

Senare under Advokatsamfundets familjerättsdag delade Per Furumo med sig av retoriska tips om hur man får ett budskap att fästa. Därefter fick deltagarna välja ett av två parallella föreläsningsspår. Den ena delen berörde ekonomisk familjerätt, med advokaterna Mikaela Hahne och Gustaf Schüldt (samt en panel bestående av advokaterna Cecilia Runesson, Johan Schüldt och Marie Wessel). I den andra delen pratade psykologen Jenny Klefbom om anknytning och alienation. 

Dagen avslutades med mingel i Advokatsamfundets lokaler.