Annonser

Ny senior rådgivare på CMS Wistrand: Stefan Lindskog

Vad får dig att ta klivet tillbaka in i advokatbyråvärlden och vad tror du att du särskilt kan tillföra där?
– Jag fick ett erbjudande av min gamla byrå att komma tillbaka med i princip öppna förutsättningar när jag lämnade HD för snart fem år sedan. Men då hade jag så mycket runt mig, så att jag egentligen inte övervägde frågan. Men efter hand har jag börjat tycka att jag lite har förlorat kontakten med verkstadsgolvet. Under mina år som advokat stod jag mitt i det praktiska rättslivet. Och i HD handlade det inte bara om prejudikat; också det flöde av mål som inte ledde till prövningstillstånd speglade verkligheten därute. I båda yrkesrollerna fick jag en känsla för vad som hände och vad som var relevant. Det inspirerade mitt skrivande och gjorde mig till en bättre yrkesman. Men sedan jag lämnade HD har jag efter hand fått en tilltagande känsla av att inte riktigt ha fingret i pajen. Kontrakten skrivs annorlunda. Processerna förs på ett annat sätt. Jag vill få bättre förståelse för drivkrafterna och vad skillnaderna leder till juridiskt och praktiskt. – Då slog mig tanken att jag kunde komma närmare dagens verklighet genom att dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper. Allt har kanske inte blivit till det bättre. Man kan skriva kortare och mer precisa inlagor. Och det är inte säkert att kontraktet blir mer funktionellt bara för att det skrivs, om det inte finns någon bakomliggande dispositiv rätt. Genom en dialog på verkstadsgolvet kan jag kanske både lära ut och lära mig.

– Tanken är att jag skall vara rådgivare utan eget klientansvar. Det hindrar inte att jag tar vissa uppdrag av förordnandeliknande karaktär, främst som skiljeman men i speciella fall som boutredningsman, styrelseledamot, likvidator och liknande.