Annonser

Frukostseminarium

Regler om säkerhetszoner bygger på felaktiga premisser

Obefintligt forskningsunderlag, felaktig premiss, och ökad stigmatisering – dessutom helt i onödan. Så lyder Advokatsamfundets skarpa kritik mot de visitationszoner som sedan en månad tillbaka är ett nytt verktyg i polisens händer.

Vid Advokatsamfundets frukostseminarium den 16 maj konstaterade advokaterna Marcus Larsson och Jonas Tamm, som arbetat med Advokatsamfundets remissvar gällande säkerhetszoner, även kallat visitationszoner, att Polismyndigheten ännu inte har nyttjat möjligheten att införa någon säkerhetszon.

– Det blir intressant att se när det sker och hur den geografiska begränsningen bestäms – om det är ett torg, en gata, eller en stadsdel. Utöver ”påtaglighetsrekvisitet” saknas närmare vägledning, konstaterade Jonas Tamm.

En grundläggande kritik i Advokatsamfundets remissyttrande är att lagen bygger på den felaktiga premissen att konflikter mellan gängkriminella är territoriellt betingade, och att våldet skulle inskränka sig till en specifik plats – vilket inte visat sig stämma överens med verkligheten. 

När en säkerhetszon väl har införts krävs för ingripande även att det finns en förhöjd risk för att påträffa ett farligt föremål som kan komma till användning vid skjutningar eller sprängningar.

– Ribban för att ingripa är låg men det ska fortfarande finnas en koppling till skälen varför man införde zonen; det är ju den brottsligheten man vill åt, betonade Marcus Larsson.

En indikation på gängrelaterade kopplingar kan exempelvis handla om kläder, vilket nyligen föranledde en högljudd debatt om en Guccikeps utgör ett tillräckligt skäl för att bli visiterad, och om detta i praktiken kommer att ske på basis av etnicitet. I sitt remissvar varnade Advokatsamfundet för diskriminering och ökad stigmatisering av vissa områden.

I samma remissyttrande påpekade Advokatsamfundet även att visitationszoner är ett praktiskt taget onödigt verktyg då vissa bestämmelser i polislagen redan ger polisen långtgående befogenheter i förebyggande syfte. Dessa regler gäller även inom en säkerhetszon, varför det alltså i så fall finns två parallella grunder för tvångsåtgärder. 

En något förbisedd aspekt, som skulle innebära något väsentligt nytt, är att det i praktiken inte finns något hinder mot att införa visitationszoner i en helt annan kontext än gängkriminalitet – såsom under Almedalsveckan i Visby eller vid andra större evenemang.

– Man använder sig av en vid definition av grupper: två personer är tillräckligt, och det behöver inte nödvändigtvis röra sig om kriminella grupperingar. Så visst kan man tänka sig det, sa Jonas Tamm.