Annonser

Kriget i Gaza

Den rättsliga pressen ökar på parterna

Vid sidan av politiska ansträngningar för att stoppa kriget i Gaza ställs nu också krav från rättsliga organ. Både Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen hanterar anmälningar om brott, och ICC:s högste åklagare vill att de högsta ledarna på båda sidor grips. 

Den 20 maj lämnade Karim A.A. Khan KC, chefsåklagare vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag, en begäran om en arresteringsorder mot två ledande företrädare för Israels regering samt tre högt uppsatta Hamasledare för misstänkta krigsförbrytelser. På listan över ledare som enligt Khan bör gripas finns Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Khan uppmanade också Hamas att genast släppa den gisslan som togs vid attacken den 7 oktober.

I ett uttalande i samband med ansökan om en arresteringsorder konstaterade Khan att ”Israel, precis som alla stater, har rätt att vidta åtgärder för att försvara sin befolkning. Den rätten befriar dock inte Israel eller någon annan stat från dess skyldighet att följa internationell humanitär rätt. Oavsett vilka militära mål de kan ha, är de medel som Israel valt att använda i Gaza – nämligen att medvetet orsaka död, svält, stort lidande och allvarliga skador på kropp eller hälsa för civilbefolkningen – brottsliga”.

Khans ansökan om att de fem ledarna ska gripas måste nu godkännas av en domarpanel vid ICC, innan en arresteringsorder kan utfärdas. 

 Om arresteringsordern

De fem personer som omfattas av ansökan om en arresteringsorder är: 

  • Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 
  • Israels försvarsminister Yoav Gallant
  • Yahya Sinwar, Hamas högsta företrädare i Gaza 
  • Muhammad Diab Ibrahim al-Masri, befälhavare för islamiströrelsens väpnade gren
  • Hamas högste ledare Ismail Haniya, som lever i exil i Qatar

Några dagar senare, den 28 maj, krävde Internationella domstolen i Haag, ICJ, att Israel omedelbart skulle ”upphöra med sin militäroffensiv och alla andra åtgärder i Rafah-guvernementet, som kan utsätta den palestinska gruppen i Gaza för livsvillkor som kan leda till dess fysiska förstörelse, helt eller delvis”. Beslutet från ICJ är den tredje i ordningen, som kommit till som följd av Sydafrikas och andra staters krav på interimistiska åtgärder med anledning av konflikten mellan Israel och Hamas. 

ICJ kräver också att Israel ska hålla gränsövergången i Rafah öppen, så att humanitär hjälp ska kunna föras in, och att Israel ska garantera tillträde för inspektörer från FN med uppdrag att utreda anklagelserna om folkmord. 

Om anmälan till ICC

Sydafrika har anmält Israel till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och Internationella domstolen (ICJ) för misstänkta krigsförbrytelser och folkmord. Förutom begäran om prövning av anklagelserna har Sydafrika också begärt att domstolen ska besluta om interimistiska åtgärder i konflikten.