Annonser

CCBE: frige palestinska advokater

Palestinska advokater hålls enligt advokatorganisationen CCBE i förvar av Israel utan rättslig prövning. CCBE manar nu Israel att omedelbart frige 18 fängslade advokater. 

I ett brev till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu från Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, namnges 18 palestinska advokater. De 18 uppges hållas i administrativt förvar under extremt svåra förhållanden sedan den 7 oktober 2023. Advokaterna har sedan gripandet inte anklagats för några brott, och inga bevis har lagts fram. 

CCBE pekar i sitt brev på att det inte handlar om en isolerad situation, utan att användningen av administrativt förvar under längre perioder, utan rättegång eller formella anklagelser, har blivit en regelbunden praxis. Enligt den information som CCBE fått har gripandena motiverats med att advokaterna planerat att bryta mot lagen och/eller att de kan utgöra ett hot mot säkerheten. 

I brevet till premiärministern påminner CCBE om FN:s grundläggande principer om advokaters roll, och uppmanar Netanyahu att göra allt i sin makt ”för att omedelbart återge friheten till samtliga ovan nämnda 18 advokater, då det tros att deras fortsatta förvar är kopplat till deras legitima aktiviteter som advokater”.