Annonser

Hållbarhet

EU godkände urvattnat due diligence-direktiv

Efter ett tillfälligt stopp och nya förhandlingar lyckades EU:s ministerråd i mars godkänna det planerade direktivet SC3D, om än i något urvattnad form. 

Den 15 mars 2024 nådde EU:s ministerråd till sist enighet om ”direktivet om företagens hållbarhets-due diligence”(CS3D), trots några motgångar. CS3D (eller CSDDD) innebär att stora företag blir skyldiga att identifiera, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter och miljö i värdekedjor.

I december 2023 nådde EU-parlamentet och ministerrådet en principöverenskommelse om CS3D, som utgör en viktig del av EU:s så kallade gröna giv. I början av februari bröts den politiska enigheten upp när Tyskland plötsligt sade sig vara emot direktivet, och frågan plockades därefter bort från ministerrådets möte den 9 februari.  Även Sveriges regering uttryckte farhågor om att de nya reglerna skulle kunna bli allt för betungande för företagen.

Det direktiv som nu till slut godkändes av rådet är en något urvattnad version av det tidigare lagförslaget. Enkelt uttryckt täcker det färre företag och färre aktiviteter, och föreskriver en mer gradvis infasning än vad som ursprungligen var planerat. 

Processen med att anta CS3D kommer nu att fortsätta under mars och april, med formellt antagande förväntat under första halvåret 2024, efter en omröstning i Europaparlamentet den 22–25 april. 

Läs mer om detta direktiv och EU:s övriga lagstiftningsarbete på området i Advokaten nr 2/2023.