Annonser

Världen notiser

Niue förlorade om .nu

Önationen Niue, som sedan början av 2000-talet stridit om rätten till toppdomänen .nu, förlorade kampen, åtminstone i första instans. Niues regering väckte talan om skadestånd mot Internetstiftelsen som i dag sköter domännamnet.
I internets barndom överlät Niue det till en entreprenör. Niues talan fördes inledningsvis av en svensk IT-expert, men denne fick så småningom överta regeringens krav på 210 miljoner kronor från Internet-stiftelsen.  Tingsrätten ansåg dock att kraven saknade grund, och den svenske IT-experten får nu stå för rättegångskostnader på cirka 2,6 miljoner kronor. 

Södertörns tingsrätt, mål nr T 17546-23

Chat GPT skapade egna rättsfall

Ännu en advokat har fått erfara att Chat GPT inte är att lita på när det gäller rättsutredningar. Det handlar om en kanadensisk advokat som tog hjälp av botten för att hitta rättsfall i en vårdnadstvist.  Chattbotten var lika hjälpsam som alltid och bidrog med flera fall, som advokaten sedan hänvisade till inför domstolen. Det visade sig dock att två av de åberopande målen var helt fiktiva. 

Källa: Dagens Juridik

Saudisk strafflag befäster förtrycket

Saudiarabien planerar att införa sin första skrivna strafflag, som arbetas fram inom slutna rum, utan konsultationer med samhället.  Ett utkast som har läckt ut väcker dock starka reaktioner. Enligt Amnesty International strider lagförslaget mot principer om yttrandefrihet, tankefrihet och religionsfrihet. 

Utomäktenskapliga sexuella relationer, homosexualitet och abort kriminaliseras, och användningen av dödsstraff och fysiska straff som piskning befästs också i lagen.