Annonser

Belgien kriminaliserar ekocid

Som första EU-land införde Belgien i slutet av februari ekocid som ett nytt brott. Den som döms kan räkna med ett långt fängelsestraff, och för företag betydande böter.

Det nya brottet ekocid infördes som en del av en omfattande översyn av landets strafflag. Samtidigt erkände Belgien också ekocid som ett internationellt brott, på samma nivå som krigsförbrytelser, aggressionsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord.

Den nya lagen definierar ekocid som ”olagliga eller godtyckliga handlingar begångna med vetskap om deras potential att orsaka allvarlig och långvarig miljöskada, antingen med avsikt eller på grund av allvarlig försummelse, både nationellt och internationellt”.

Individer som orsakar allvarlig och irreparabel skada på miljön – till exempel oljeutsläpp i Nordsjön utanför Belgiens kust – kan enligt lagen dömas till mellan 15 och 20 års fängelse enligt den nya lagen, medan företag kan bötfällas med mellan 1,2 och 1,6 miljoner euro.

Källa: law.com