Annonser

Valberedningens förslag

Två nya namn i styrelsen

Advokaterna Thomas Bodström och Jörgen Larsson föreslås som nya namn i Advokatsamfundets styrelse. I disciplinnämnden vill valberedningen att Magnus Wallander ska ta över när Börje Samuelsson slutar. 

Advokatsamfundets valberedning har lämnat sina förslag till valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2024.

Valberedningen föreslår två nya ledamöter till Advokatsamfundets styrelse: Thomas Bodström, Stockholmsavdelningen, och Jörgen Larsson, Västra avdelningen, för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2026.

Valberedningen föreslår också omval av styrelseledamöterna Christina Malm för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2025 samt för Johan Eriksson, Erica Wiking Häger, Christina Griebler, Lisa Länta, Magnus Bernro och Marcus Larsson för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2026.

Disciplinnämndens nuvarande ordförande Börje Samuelsson har förklarat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att nämndens nuvarande vice ordförande Magnus Wallander väljs till ny ordförande i nämnden för tiden den 1 juli 2024 – 30 juni 2028. Valberedningen föreslår nyval av Biörn Riese som vice ordförande i disciplinnämnden för samma tidsperiod, den 1 juli 2024 – 30 juni 2028.

Dessutom föreslår valberedningen nyval av Viviénne Dahlstrand, Sophie Palmgren Paulsson och Paula Save som ledamöter av disciplinnämnden för samma tidsperiod, den 1 juli 2024 – 30 juni 2028.