Annonser

Norska advokater i strejk

De norska advokaterna med uppdrag för det offentliga har fått nog. Den 4 mars inledde advokaterna en strejk i protest mot vad som beskrivs som regeringens avtalsbrott.

Avtalsbrottet består enligt den norska Advokatforeningen i att budgeten för rättshjälp och kostnader för offentliga biträden hela tiden krymper i förhållande till kostnadsutvecklingen i samhället. 

De första att vägra ta uppdrag är ”skuggadvokaterna”, som gick ut i strejk den 4 mars. Skuggadvokaterna  utses av det offentliga för att bevaka misstänktas och tredje parters intressen när hemliga tvångsmedel används, alltså motsvarande de svenska offentliga ombuden. 

Måndagen den 11 mars utvidgades strejken betydligt. Inga advokater i Oslo, Vestfold och Buskerud åtar sig nu fall som rör hemlig kommunikationskontroll. Tisdagen den 2 april tas nästa steg när advokater som bistår barn som utsatts för våld på barnahus, först och främst i Tromsö, går ut i strejk.

Advokatforeningens generalsekreterare Merete Smith har hotat med ytterligare utvidgning av strejken om inte regeringen utlovar förändringar. 

Källa: Advokatforeningen