Fokus Obeståndsrätt

Den perfekta stormen

2023 blev ett rekordår inom obeståndsrätten. Inte sedan 90-talet har Sverige haft fler konkurser, och utvecklingen ser ut att accelerera i år. En orsak är
att många företag inte kan betala tillbaka skatteanstånden från pandemin. Dessutom pekar många på att ny lagstiftning har gjort det svårare att få till
stånd en rekonstruktion. Nu ser advokaterna en snabb ökning av konkursärenden, samtidigt som nya regeländringar väntar runt hörnet.

Foto: I-stock

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Ett ödesår – supervalåret 2024

Oräkneliga föreningsårsmöten och bolagsstämmor hålls nu runt om i landet som alltid under denna del av året; så även Advokatsamfundets avdelningars årsmöten, från Málaga i söder till Piteå i norr. Tusentals möten avhandlas runt om i Sverige i demokratisk ordning. Senare i år väntar parlamentsval i Europa, val i Indien och i många andra länder samt presidentval i USA, inför vilket många oroar sig över utgången. Och i juni hålls som alltid Advokatsamfundets fullmäktigemöte i Stockholm.

Inte för intet har 2024 kallats för ett supervalår.

Kan man då konstatera att det står väl till med demokratin med tanke på alla val som hålls i allt från föreningar och bolag till nationer och internationella organisationer?

Den optimistiskt lagde skulle kunna se det som att folkrörelsedemokratin och demokratin står sig stark. Den mer pessimistiskt lagde menar snarare att långt ifrån alla val är verkligt fria och varnar för påverkansoperationer och AI-verktyg, som kan skapa deep fakes, förfalskade bilder. Ett illustrativt exempel på att val inte nödvändigtvis innebär att rättsstaten och demokratin existerar är det senaste så kallade presidentvalet i Ryssland, där Vladimir Putin åter­igen utsågs till segrare i valet.

Och i den nyligen utgivna rapporten Liberties Rule of Law Report 2024 konstateras att demokratin och rättsstatens principer fortsatte att urholkas i Europa under 2023, och även att äldre demokratier visar tecken på att rättsstatens principer gradvis och successivt urholkas. Läs mer på s. 12.

Tids nog lär vi få se hur det stora supervalåret 2024 avlöpte. Gick världens länder stärkta i en demokratisk riktning, eller firade de auktoritära furstarna nya triumfer?

Tom Knutson
Chefredaktör