Annonser

Pressat läge för brottmålsadvokaterna

De ekonomiska villkoren för advokater verksamma inom brottmål har på senare år blivit allt tuffare. I nästa nummer av Advokaten tittar vi närmare på situationen för brottmålsadvokaterna. 

En allt för låg timersättning (timkostnadsnormen), den nya taxan i förordnandemål och omfattande prutningar. De ekonomiska villkoren för advokater verksamma inom brottmål har på senare år blivit allt tuffare. 

Hur påverkar de ekonomiska villkoren advokaterna och deras byråer? I kommande nummers Fokus talar vi med advokater inom brottmål och redovisar resultatet av Advokatsamfundets undersökning om taxan i förordnandemål. 

Har du erfarenheter av hur den ekonomiska situationen och möjligheterna att driva brottmålsbyrå förändrats? Hör gärna av dig till redaktionen via e-post advokaten@advokatsamfundet.se.