Annonser

Bid manager på byrån: Victoria Schauman

Tidspressen kan vara krävande

Som bid manager på Setterwalls har Victoria Schauman i uppdrag att säkra nya affärer för byrån. 

Vad gör en bid manager?
– Kortfattat kan man säga att mitt uppdrag som bid manager är att säkra nya affärer för byrån. Jag ansvarar för de offertförfrågningar och upphandlingar som kommer till oss från både offentlig och privat sektor. En stor del av min tid går åt till att skapa skräddarsydda anbud som är i linje med klientens specifika krav och behov. Jag lägger även en hel del tid på analys och strategi för att ständigt ligga steget före. 

Vad är det bästa med din arbetsplats?
– Det bästa med min arbetsplats är alla fantastiska kollegor som ständigt imponerar med sin kompetens och sitt enorma driv. Jag har förmånen att få jobba tillsammans med kollegor från samtliga delar av vår verksamhet och det är en ynnest att ha så många engagerade och skickliga individer vid sin sida. Jag uppskattar även det stora förtroende jag fått från vår ledning och den frihet jag ges för att utforska nya idéer och ständigt förbättra de processer som ingår i min roll. 

Vad är det svåraste i din roll?
– En av de mest utmanande aspekterna i min roll är nog att hantera tidspressen. Eftersom bid-processer ofta har strikta tidsramar krävs det att man är vass på att producera högkvalitativa anbud samtidigt som man ska möta kraven på snabb leverans. Tidspressen kan stundom vara väldigt krävande men genom att arbeta strukturerat och ha en god prioriteringsförmåga så brukar det lösa sig bra.