Annonser

Nya uppdrag och utmärkelser

Gustav Sälgström blir ny managing partner på Harvest Advokatbyrå. Han efterträder Amin Bell som kvarstår som partner.

Sanna Isaksson är ny delägare i Hammarskiöld, med fokus på private M&A och private equity-transaktioner.

Lars Törner Larsson och Hugo Stålbröst har anslutit till Magnusson, där Lars också blir delägare. 

Advokat Johan Nordenfalk har anslutit som specialist counsel till Flood Herslow Holme Advokatbyrå (FHH).

Justitierådet Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, fick den 21 februari motta H.M. Konungens medalj, i 12:e storleken med kedja, för betydelsefulla insatser inom svenskt rättsväsende.

Max Elger har av regeringen utsetts till generaldirektör för Statens fastighetsverk. Samtidigt har Irene Svenonius utsetts till överdirektör.

Juno Blom har utsetts till ny barnombudsman och chef för Barnombudsmannen. 

Anja Clausin har av regeringen utsetts till ny generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Patrik Rindstål tillträdde den 1 mars som ny managing partner på Advokatfirman
Lindahls kontor i Uppsala. Patrik efterträdde Mårten Steen som MP. Läs mer om Patrik.

Professor Anna Singer och professor emeritus Maarit Jänterä-Jareborg, båda vid juridiska institutionen på Uppsala universitet, tilldelades vid Norstedt Juridiks årliga författarfest utmärkelsen ”Årets prestation” för arbetet med verket ”Föräldrabalken. En kommentar”.