Annonser

Ny advokat: Hilde Björkqvist

”Det har alltid funnits ett starkt rättspatos hos mig”

Hilde Björkqvist på Försvarsadvokaterna blev ledamot av Advokatsamfundet och advokat den 14 mars. 

Varför ville du bli advokat? 
– För att få möjlighet att hjälpa personer som av olika anledningar hamnat i en svår situation. Det har alltid funnits ett starkt rättspatos hos mig och sedan ung ålder en drivkraft att stå upp för människor i utsatta situationer. I efterhand kan jag se tillbaka och uppleva att advokatyrket var menat för mig av samma anledning. 

Vad är det bästa med yrket?
– Det bästa med yrket är att den ena dagen aldrig är den andra lik. Att aldrig veta vad dagen kommer att erbjuda leder till ständig utveckling och utmaning i yrket. Även förtroendefulla samtal med klienter är givande. 

Vad är svårast?
– Att möta människor i kris kan ibland medföra svårigheter att distansera sig från starka känslor. Det gäller att hitta en balans mellan att vara empatisk och samtidigt inte bli för känslomässigt involverad för att kunna tillvarata klientens intressen på bästa sätt. 

Du har valt att arbeta på en brottmålsbyrå. Vad är det som lockar där?
– Humanjuridik har alltid varit givet för min del eftersom samröret mellan juridik och människor intresserar mig. Brottmål har en nerv och puls som är spännande. Under studietiden var intresset extra starkt för straff- och processrätt vilket gjorde att brottmålsbyrå blev ett självklart val. 

Har du någon förebild i ditt arbete? 
– Alla mina underbara kollegor på Försvarsadvokaterna är förebilder och jag är tacksam över att få chansen att lära mig om yrket av mer erfarna kollegor.