Annonser

Medierna

Generalsekreteraren på Rapport om tillsynsenheten

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander intervjuades den 29 februari i SVT:s nyhetsprogram Rapport. Inslaget handlade om kriminellas försök att infiltrera delar av rättssamhället och rättsväsendet. Advokatsamfundets nya tillsyns­enhet presenterades som ett sätt att förebygga sådan infiltration inom advokatkåren. Mia Edwall Insulander konstaterade att utvecklingen inom gängkriminaliteten har påverkat framför allt brottmålsadvokaterna, och att det därför behövs ett starkare förebyggande arbete.

Juridikens värld om både juridiken och juristerna

I podden Juridikens värld varvas juridisk teori med avsnitt om juristerna bakom juridiken. I det senaste avsnittet berättar Filippo Valguarnera, docent i rättshistoria, om två historiska lagstiftningsprojekt som fått stor betydelse, nämligen Napoleons Code civil och 1734 års lag i Sverige. 

I ett tidigare avsnitt, publicerat den 1 februari, är det i stället advokat Stefan Olafsson som står i centrum. Olafsson har gått från ett liv som hemlös missbrukare till juristexamen och ­arbete på brottmålsbyrån
De Basso. I podden berättar han om sina erfarenheter och hur han bär med sig dem i mötet med klienterna.