Annonser

Ung på byrån: Firel Danho

Branschen behöver krafttag för mer mångfald

Från att ha anlänt till Sverige som 17-åring till associate på välrenommerad advokatbyrå. Firel Danho betonar vikten av hårt arbete men ser behovet av krafttag för mer mångfald.

Vad är det bästa med arbetet på TIME DANOWSKY?
– Entreprenörandan där olika kunskaper och kompetenser värdesätts högt. Den goda sammanhållningen bland kollegorna utmärker byrån – här finns otroligt kompetenta och öppna människor. Juniora får stå nära händelsernas centrum och skolas in i att lämna kvalitetsfokuserad rådgivning där det praktiska tänkandet är avgörande för att möta klientens behov. Sammantaget är det motiverande att arbeta på TIME DANOWSKY – och det uppmuntras att ha kul på vägen.

Vad är det svåraste?
– Att navigera inom oreglerade områden kräver gedigen juridisk expertis, kunskap inom marknaden där klienten agerar och förståelse för de kommersiella aspekterna. Att integrera dessa element för att gagna klientens behov är utmanande men berikande.

Under din gymnasietid fick du stipendium från Vinges mångfaldsprojekt. Vad betydde det för dig?
– Det stärkte min övertygelse om att hårt arbete lönar sig. Ungdomar med min bakgrund saknar ofta förebilder och nätverk inom branschen. Stipendiet fungerade som en kraftfull signal om att det finns plats även för mig – det fick mig att satsa helhjärtat på min framtid inom juridiken.  

Varför är det viktigt att arbeta för ökad mångfald i advokatvärlden?
– Den statistiska verkligheten talar sitt tydliga språk – en betydande ojämlikhet präglar branschen. I dag ställer allt fler klienter krav på mångfald vid upphandling av juridiska tjänster. Det är inte förvånande när studier visar att jämlikhet katalyserar kreativt tänkande, medan dess frånvaro signalerar en bromskloss för företags kreativitet och innovation. Det bekräftas av rapporten Framtidens jurist 2023 som även avslöjar att 61 procent av kvinnliga jurister anser att det är svårare för kvinnor att nå toppositioner. Dessa alarmerande siffror följs av liknande resultat från tidigare år där 53 procent bekräftar detta. Vi får inte heller förbise avsaknaden av etnisk mångfald bland delägare och juniora på affärsjuridiska byråer – det är ett faktum som inte går att ignorera. Krafttag och praktiska åtgärder behövs.