Annonser

Fullmäktigemötet

Samfundet fick ny ordförande

Advokatsamfundet har fått sin andra kvinnliga ordförande. Advokat Eva-Maj Mühlenbock valdes enhälligt vid Advokatsamfundets digitala fullmäktigemöte den 10 juni.

Eva-Maj Mühlenbock är delägare på Cirio Advokatbyrå i Stockholm och arbetar huvudsakligen med offentlig upphandling, EU- och konkurrensrätt samt tvistlösning.

Eva-Maj Mühlenbock har länge varit engagerad i Advokatsamfundet. Hon var ledamot av disciplinnämnden 2009–2010. Sedan 2010 har hon varit ledamot av Advokatsamfundets styrelse och 2017 valdes hon till vice ordförande.

Till vice ordförande valdes Petter Hetta, Umeå. Ny i styrelsen är Lisa Länta från Piteå.

Årets möte hölls, precis som förra årets, digitalt på grund av pandemin. I år leddes förhandlingarna från Advokatsamfundets hörsal på Laboratoriegatan 4. Till mötesordförande valdes advokat Sten Bauer.

Generalsekreterare Mia Edwall Insulander och avgående ordförande Christer Danielsson berättade gemensamt om det gångna året ur Advokatsamfundets perspektiv, ett år som präglats oerhört mycket av coronapandemin.

Christer Danielsson konstaterade att 2020 för advokatkårens del var en framgång på många sätt, men att hemarbete och isolering också kan ha påverkat mångas mentala och sociala välbefinnande negativt.

Mia Edwall Insulander fortsatte på samma spår med att berätta om den enkät som Advokatsamfundet nyligen skickat ut till ledamöter och biträdande jurister om just hur pandemin påverkat välbefinnandet. De preliminära resultaten antyder att många upplevt att de många timmarnas arbete vid skärmar varit negativt, men att många samtidigt önskar fortsätta arbeta hemifrån i någon utsträckning.

Som vanligt innebar fullmäktigemötet också utdelning av Advokatsamfundets journalistpris. I år gick priset till Åsa Erlandsson, för närvarande tjänstledig från Dagens Nyheter.

Åsa Erlandsson tackade för priset och berättade om en dag som kommit att forma hennes liv. På samma dag fick Åsa Erlandsson antagningsbesked från både Journalisthögskolan och Polishögskolan, där hon var antagen på båda utbildningarna.

– Det här priset stärker min känsla av att jag valde rätt kuvert den dagen, sa Åsa Erlandsson i sitt tacktal.

Läs mer om pristagaren i artikeln ”Viktigare än någonsin med journalister som håller kompassen”.