Annonser

Konsumenttvistnämnden

Bristfällig utredning gav sänkt arvode

En advokat med uppdrag som god man redovisade sitt arbete och sina utlägg så dåligt att hans arvode inte kan ses som skäligt, enligt konsumenttvistnämnden.

I ett beslut, publicerat i maj, sänker Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd arvodet för en advokat som i egenskap av god man sålt en fastighet, från begärda 175 000 kronor till 100 000 kronor.

De säljare som advokaten var god man för vände sig till ­nämnden eftersom de var missnöjda med hur advokaten skött försäljningen av huset. Nämnden finner dock inte att det ­utförda arbetets kvalitet eller advokatens tillgänglighet i sig kan motivera ett sänkt arvode.

Nämnden anser däremot att advokatens redovisning av arbete och utlägg i ärendet är så bristfällig att det angivna arvodet om 175 000 kr inte kan bedömas som skäligt.

Nämnden anser i stället att advokaten är berättigad till en ersättning med högst 100 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Beslutet finns att läsa på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.