Annonser

Kraftig ökning av hemliga tvångsmedel

Samtliga typer av hemliga tvångsmedel användes mer under 2020 än året innan. Mest ökade kameraövervakningen.

Användningen av samtliga hemliga tvångsmedel ökade under 2020 jämfört med året innan. Det visar de brottsbekämpande myndigheternas gemensamma redovisning för förra året. Kameraövervakningen ökade mest, med 61 procent fler tillstånd, vilket innebär att den vikande trenden sedan 2017 brutits. Även antalet tillstånd för hemlig avlyssning ökade kraftigt.

Det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning användes i sextio ärenden under perioden från första april till sista december förra året. Hemlig dataavläsning har framför allt använts i narkotikaärenden, ärenden om ­våldsbrott men även i sexualbrott och en del annan slags brottslighet.