Annonser

Advokatorganisationer: Sluta trakassera advokat Ivan Pavlov

Människorättsadvokaten Ivan Pavlov trakasseras av ryska myndigheter sedan hans organisation har lovat att företräda den fängslade ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs organisation.

Ivan Pavlov är en framstående människorättsadvokat och direktör för Komanda 29, en sammanslutning av jurister och journalister som arbetar för offentlig tillgång till myndighetsinformation och som ger rättshjälp till offer för rättsliga övergrepp.

I april meddelade Komanda 29 att sammanslutningen skulle företräda den fängslade ryske ­oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs organisation Stiftelsen för kamp mot korruption i en rättsprocess där staten vill få Navalnyjs organisationer förklarade som olagliga extremistgrupper.

Fyra dagar senare gjorde den ryska federala säkerhetstjänsten FSB husrannsakan på advokat Pavlovs hotellrum, i Komanda 29:s lokaler och i Pavlovs hem, och Pavlov greps och förhördes.

Advokat Pavlov anklagas för ”yppande av uppgifter ur en förundersökning”, ett brott som kan leda till straff på 80 000 rubel i böter upp till 3 månaders ­fängelse enligt den ryska strafflagen, i samband med ett annat uppdrag. Advokat Pavlov har släppts ur arresten, men är förbjuden att använda telefon och internet.

I ett gemensamt upprop den 18 maj uppmanade flera advokatorganisationer, däribland Sveriges advokatsamfund, de ryska myndigheterna att lägga ned rättsprocesserna mot advokat Ivan Pavlov och Komanda 29 och att sluta trakassera dem, samt att respektera rättsstatens principer och advokaternas rättigheter och yrkesroll.

Bakom uppropet stod, förutom Advokatsamfundet, Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), Europeiska juristföreningen för demokrati och mänskliga rättigheter i världen, European Criminal Bar Association samt norska Advokatforeningens människorättskommitté.