Annonser

FRA-lagen strider mot Europakonventionen

Sverige bryter genom FRA-lagen mot Europakonventionens artikel 8 om rätt till skydd för den personliga integriteten. Det fann Europadomstolen i en dom som meddelades i stor kammare i maj.

Enligt Europadomstolens dom uppfyller den svenska lagstiftningen visserligen i huvudsak Europakonventionens krav, men den brister på tre punkter:

  • Avsaknaden av en tydlig regel om att förstöra data som inte innehåller personuppgifter
  • Avsaknaden av ett krav på att beakta enskildas integritet vid överväganden om att överföra underrättelseuppgifter till utländska aktörer
  • Avsaknaden av en effektiv procedur för kontroll av informationsinhämtning i efterhand

Bristerna innebär att det svenska systemet inte uppfyller kraven på genomgående skyddsgarantier utan överskrider statens tolkningsutrymme och att det svenska systemet på det hela taget inte ger skydd mot godtycklighet och missbruk. Detta leder till ett brott mot artikel 8 i Europakonventionen.

– Den här domen är vägledande inte bara för Sverige utan också för andra länder i Europa som har system för hemlig massövervakning. Det som måste ske nu är att regeringen omedelbart ser till att åtgärda de rättssäkerhetsbrister som Europadomstolen har identifierat i sin dom, säger Centrum för rättvisas chef Fredrik Bergman i ett pressmeddelande.

Centrum för rättvisa anmälde Sverige redan i juli 2008 för att den svenska lagstiftningen om signalspaning, ”FRA-lagen”, inte uppfyllde Europakonventionens krav på skydd mot otillbörliga intrång i enskildas integritet.

Europadom­stolens dom den 25 maj 2021, stor kammare (ansökan nr 35252/08)