Annonser

Tillsammans gör vi skillnad

Natten till lördagen den 13 april i år inträffade det som inte får hända. En advokat blev brutalt överfallen i trapphuset där advokaten bor, det vill säga i sitt hem. Vi vet nu att gärningsmannen, som är gripen, har kopplingar till advokatens yrkesutövning. Advokaten blev mycket allvarligt skadad. Detta är en attack på rättsväsendet. Det är svårt att finna ord för den ilska och upprördhet som vi alla känner. 

Advokatyrket är ett utsatt yrke. Särskilt utsatta är våra kollegor som arbetar med familjerätt och brottmål. Dessvärre ser vi tydligt att hotbilden mot advokater ökar. Detta är förstås helt oacceptabelt, vi måste med gemensam kraft påminna hela rättsväsendet om advokaters utsatta roll.

Den senaste enkäten som Advokatsamfundet genomförde visar att 20,7 procent av kåren har utsatts för trakasserier, 16,2 procent för hot och 4,5 procent för fysiskt våld, på grund av sin yrkesutövning.

Det är också tydligt att det allmänna samtalsklimatet är synnerligen ”rått”. Och det är inte bara i sociala medier, onyanserade påhopp mot advokater sker även i etablerad media. Vi har journalister som använt sig av uttryck som att vi på Advokatsamfundet borde ”ta fram luskammen”.

Nyligen så meddelade Mediernas Etiknämnd ett beslut vari konstaterades att Expressen utsatte en advokat för en oförsvarlig publicitetsskada genom att peka ut denne som klandervärd. Expressen använde bland annat ordval som ”gängkriminella i kostym” (läs mer på Advokatsamfundets hemsida). 

Advokater ska självklart tåla kritik och granskning. Men påståenden som ovan, det allmänna tonläget och de onyanserade och felaktiga inläggen som i dag sker är helt oacceptabla. Det hade kunnat vara en viss tröst om dessa inlägg i vart fall inte hade avsändare från övriga delar av rättsväsendet.

Så är det tyvärr inte. Och där måste vi alla föregå med gott exempel. Det finns även exempel där advokater använder sig av en synnerligen onyanserad ton på sociala medier, vilket förstås är lika illa som när en åklagare gör det. Låt oss aktivt engagera oss i detta. Advokater kan och bör alltid uttrycka sig nyanserat och korrekt. Onyanserade påhopp kan bemötas genom nyanserade inlägg.

Låt oss vara den yrkeskår inom rättsväsendet som alltid uttrycker oss sakligt och korrekt. Och låt oss stötta varandra om och när onyanserade påhopp inträffar. 

Tillsammans gör vi skillnad. 

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande, Sveriges advokatsamfund