Annonser

JO kritiserar avlyssnat advokatsamtal

Samtal mellan en intagen och hans advokat får inte avlyssnas av anstaltspersonal, trots att samtalet hålls via videolänk. Det fastslår JO.

JO:s beslut gäller en intagen på Kumlaanstalten, som medverkade i en rättegång via video­länk. Hans advokat befann sig i domstolens lokaler. När förhandlingen tog paus hade den intagne och advokaten ett telefonsamtal med varandra. Anstaltspersonalen stannade kvar i videolänksrummet, och kunde därmed avlyssna samtalet.

JO Katarina Påhlsson konstaterar att avlyssningen var otillåten och anstalten får därför allvarlig kritik. JO:s utredning visar att det tidigare saknats förutsättningar för intagna att i sådana här fall ha konfidentiella telefonsamtal med sina advokater under kortare pauser i rättegången. Det är dock anstaltens ansvar att se till att avlyssningsförbudet upprätthålls.

Kriminalvården har nyligen informerat Sveriges Domstolar om att det skulle frigöra stora resurser för myndigheten om förhandlingar via video­länk kan genomföras i större utsträckning. JO har i sak inga invändningar mot planerna, men understryker vikten av att detta görs på ett sätt så att samtal med advokaten inte kan avlyssnas.

JO, beslut 17/4 2024, diarienummer 11-2023