Fokus Brottmålsadvokaterna

Brottmålsadvokater under press

Ökade krav, ständigt prutade kostnadsräkningar och ersättning enligt taxa i allt fler mål. Brottmålsadvokaterna vittnar nu om en ovanligt tuff situation, där nyrekryteringen av framtida brottmålsadvokater nästan stoppats. Och i förlängningen kan klienterna och rättssäkerheten bli lidande när advokater inte får betalt för sitt arbete.

Illustration: Linnea Blixt

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Tillit och respekt efterlyses

Sverige brukar beskrivas som ett land med en hög grad av tillit. Bilden får stöd av olika undersökningar där tillståndet beskrivs just så, och med en låg grad av korruption. I Rättssverige har respekten för respektive yrkesroller varit naturlig.

Men saker och ting förändras. Inte över en natt. Men Sverige i dag är inte som det var för femton år sedan. Den grova organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten har på många sätt tagit sig in i viktiga delar av samhället och i olika yrkeskårer.

Att det är andra tider i rättssamhället vittnar försvarsadvokaterna om i Fokus i denna utgåva, läs mer på s. 22. Försvarsadvokatens tidigare roll som en självklar del av rättsstaten, och som den som säkrade att rättssäkerheten respekterades och att ingen kunde fällas utan rimligt tvivel, är inte självklar längre. I stället ifrågasätts just dessa advokater på ett helt annat sätt än tidigare. Vissa journalister och samhällsdebattörer använder ord som advokatröta, gangster­advokater och gängkriminella i kostym, och många använder ett fåtal advokaters beteende som en ursäkt för svepande generaliseringar av hela advokatkåren.

Även disciplinnämndens avgående ordförande Börje Samuelsson är bekymrad, läs mer på s. 14. Advokater, eller snarare försvarsadvokater, står inte högt i kurs hos politikerna. Andra advokater, som affärs­advokater, drar inte till sig politikers intresse överhuvudtaget, summerar han.

Hur vi återfår tilliten och respekten i samhället och för advokaterna är en svår fråga. Men svepande, raljerande generaliseringar och tillmälen lär knappast vara den bästa vägen fram. Tvärtom driver sådant agerande på en negativ utveckling som inte någon vinner på i längden. Och just i tider som dessa då Sverige anfräts av organiserad brottslighet och gängkriminella är det än viktigare att respektera varandras uppdrag och roller. 

Tom Knutson
Chefredaktör