Annonser

Månadens advokat

Sverige har blivit en viktig del av mitt liv

Massimo Caiazza i Milano är italiensk avvocato och svensk advokat. Han var en av de första som blev ledamot av Sveriges advokatsamfund utan svenskt medborgarskap.

Hur kommer det sig att du är både italiensk och svensk advokat?
– Jag träffade min blivande fru Susanne i Udine 1980 när jag var 19 år och hon 18. Vi var AFS-studenter, hon var i Italien på konstgymnasium med stipendium och jag hade återvänt till Udine efter ett år i USA. Då kunde jag inte ett ord svenska och hade inte heller varit i Sverige. Vi har nu varit tillsammans i 44 år och Sverige har blivit en viktig del av mitt liv. 

– När jag var praktikant på Advokatfirman Carler i Stockholm 1986 som nyexaminerad italiensk jurist pendlade jag från Eskilstuna och satt fyra timmar om dagen på tåget. Då bestämde jag att använda tiden och började läsa juridiska böcker på svenska. På så sätt skaffade jag mig min utbildning i svensk rätt. Advokaten Barbara Segesvary var min mentor och jag lärde mig yrket av henne. Innan dess var jag trainee i Udine hos en av de få kvinnliga advokaterna i Italien på 80-talet, så jag kan säga att mina yrkesgrunder kommer från kvinnor.

– Susanne och jag gifte oss i Eskilstuna 1988, och sedan dess bor vi i Milano där jag öppnade min byrå och tog advokatexamen i Italien. Jag fortsatte med dagliga kontakter med svenska klienter och kollegor. När Sverige kom in i EU 1995 var jag den första utländska advokat som ansökte om att bli svensk advokat. Det tog nästan ett år för samfundet att svara, de återkom med krav på tre kunskapsprov om svensk rätt som jag gjorde på Stockholms universitet. Efter lämplighets­prövning blev jag antagen 1996 som den första ledamoten av Sveriges advokatsamfund utan svenskt medborgarskap, med fullständig advokattitel. Jag fortsatte min verksamhet i Milano.

Hur skiljer sig svensk och italiensk advokatkultur?
– Vid tolkning och tillämpning av lagar finns skillnader: konsekvent och förutsägbart för svenska advokater, medan italienska advokater är mer vana vid en flexibel tolkning av regler beroende på det specifika fallet. Detta kan leda till olika förväntningar på hur en juridisk situation bör hanteras. Jag måste tillägga att rättssäkerheten i Italien inte har samma prioritering som i Sverige, och detta förklarar miljoner pågående tvistemål, över 30 000 avgöranden per år från italienska högsta domstolen och över 240 000 italienska advokater. Det finns dock inte bara nackdelar med en sådan situation: Access to justice är väldigt lätt i Italien, en armé av advokater upprätthåller rättsstaten i samhället, och många lagar som inte kommer i tid skapas genom domar som drivs av advokater.

Du var med och skapade Advokatsamfundets utlandsavdelning. Vad betyder avdelningen för den som är verksam utanför Sverige?
– Svenska företag och institutioner borde veta att det finns nästan 100 svenska advokater med verksamhet utanför Sverige i många olika länder. Det borde vara naturligt för dem att i första hand leta efter oss när de har ett ärende utomlands. Jag är förundrad över att nya klienter fortfarande, efter drygt 30 år, blir förvånade när de upptäcker att det finns en svensk advokat i Italien med utländskt efternamn som … dessutom pratar svenska. 

– Det är viktigt och tryggt att anlita en svensk advokat som är bunden till svenska etiska regler även när man gör affärer utomlands. Vi är ett unikt nätverk som säkrar kunskap, kvalitet och korrekt arbetssätt i enlighet med svensk standard, och låt mig säga att ingen annan än en svensk advokat med verksamhet i ett annat land har lika god kunskap om båda systemen.

Under vinjetten Månadens advokat intervjuar vi en advokat som på något sätt är aktuell. Månadens advokat är inte en utmärkelse eller hedersbetygelse.