Annonser

Ny advokat: Gustav Ahlbäck

Bonusfarmor Barbro en inspirationskälla

Nye advokaten Gustav Ahlbäck inspireras av sin bonusfarmor.

Varför valde du att gå från domstol och myndighet till advokatyrket?
– Advokatyrket har varit en dröm sedan barndomen. Efter avlagd juristexamen hösten 2015 var migrationsfrågan högst aktuell. Flyttlådorna fraktades därför från Stockholm till Norrköping för arbete vid Migrationsverkets huvudkontor. Några år senare påbörjade jag notarietjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt för att vidga vyerna. Under notarietiden övervägde jag att söka mig till domarbanan. Jag landade dock i att ombudsrollen hade mer att erbjuda i form av friare arbetsmiljö och bättre villkor samt möjlighet att ta ställning för en part och argumentera för en uppfattning utan att behöva förhålla sig objektiv. Myndigheter är även kringskurna av strikta regelverk som lämnar begränsat utrymme för att växa efter prestation, få gehör för initiativ och förverkliga drömmar, i skarp kontrast till hur det fungerar på i vart fall den advokatbyrå jag arbetar vid. Det är dock berikande och närmast tillhörande allmänbildningen att någon gång i livet ha arbetat inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Är det något av de områden du arbetar inom som ligger dig särskilt varmt om hjärtat?
– Vårdnadstvister och civilrättsliga tvister med inriktning mot fel i fastighet. En fantastisk kombination av tvister rörande människor respektive ekonomi, där de förstnämnda bygger på förmågan att hantera människans allra djupaste känslovärld medan de senare i regel utgår från mer rationella överväganden.

Har du någon förebild i din advokatverksamhet?
– Min bonusfarmor Barbro Ahlbäck, tidigare rådman vid Stockholms tingsrätt som på äldre dagar har gått över till ombudsrollen, dock inte som advokat än så länge. Barbro är en naturkraft som har inspirerat mig och har drivit mig mot advokatyrket sedan jag var liten. I advokatvärlden är min kollega Martin Soner en given förebild, Östergötlands skickligaste advokat.